Obrazy, rysunki oraz rzeźby ceramiczne zawsze były i są dla mnie próbą poszukiwania i kreowania mojej „rzeczywistości indywidualnej“.

Prowadzę jak gdyby intymny notatnik obserwacji, wrażen i emocji.

Zarówno motywy moich prac, jak i ich technika malarska i kolorystyka zmieniają się stosunkowo często, podobnie jak moja rozedrgana lecz zawsze bardzo intensywna reakcja na „dotykanie“ i postrzeganie świata.

Pojedyńcze prace i kilkuczęściowe cykle są w większości kompozycjami otwartymi, mającymi dla mnie swój dalszy ciąg poza widzialnymi ramami obrazu- w świecie , który tylko pozornie nie istnieje naprawdę. Bliska jest mi potrzeba tworzenia wynikająca z zagłębienia się w siebie, bycia „medium“ między rzeczywistym i nierealnym.

Malowanie i rzeźbienie pozostaną dla mnie prywatnym sposobem kontaktowania się z ludźmi, jedyną możliwością zatrzymania ulotnej chwili, wzruszającej strofy wiersza, niezapomnianej melodii, interesujacej twarzy,

Jestem kolekcjonerką: zbieram i dokumentuję emocje.

home  |  o mnie  |  malarstwo  |  ceramika  |  kursy  |  aktualne  |  kontakt  |  DE  |  PL